NIKKI is gestart met de inning van de contributiegelden.