UITNODIGING BIJZONDERE ALGEMENE LEDENVERGADERING
a.s.v. JOGA FORTIUS

Op donderdagavond 17 maart 2022 zal een Bijzondere Algemene Ledenvergadering worden gehouden in het clubhuis van a.s.v. JOGA Fortius, aanvang 21.00 uur.
Deze BALV zal volledig in het teken staan van de voorgenomen samenwerking tussen DTA en Fortius betreffende naamwijziging in a.s.v. DTA Fortius.

De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening van de vergadering door de voorzitter de heer C.J. Pullen
2. Agenda (voor eventuele wijzigingen of aanpassingen)
3. Instelling stembureau
4. Uitleg over voorgenomen naamswijziging door voorzitter C.J. Pullen
5. Voorstel tot het wijzigen van de statuten waardoor de statutaire naam wordt gewijzigd in: a.s.v. DTA Fortius
6. Rondvraag
7. Stemming aanwezig leden
8. Sluiting