Bestuur DTA Fortius

Bij wie moet u zijn

Hoofdbestuur DTA Fortius

Voorzitter: VACANT – bestuur@dtafortius.nl
Penningmeester: Ron van Eijndthoven – bestuur@dtafortius.nl
Secretaris: VACANT – bestuur@dtafortius.nl

Wedstrijd secretaris senioren: Wim de Vries – 06-1547.7445 – senioren@dtafortius.nl
Jeugdzaken: Kwame Cruden – jeugd@dtafortius.nl

Commissielid kleding & materialen: Wim van Hulzen – info@dtafortius.nl

Commissaris: Kick Pullen – info@dtafortius.nl
Commissaris: Peter Kost – info@dtafortius.nl
Commissaris: Hans de Haan – info@dtafortius.nl
Commissaris: Waltoo Dors – info@dtafortius.nl

 

Jeugdbestuur DTA Fortius

Jeugd Commissie:
Mail: jeugd@dtafortius.nl

Jeugd wedstrijd secretariaat:
Mail: jeugd@dtafortius.nl

Toernooi commissie:
Mail: toernooi@dtafortius.nl

Overige medewerkers

Ledenadministratie & contributie: Danny Mosch & Martin van der Rijt
ledenadministratie@dtafortius.nl

Website: VACANT
Mail: info@dtafortius.nl

Inkoop kantine: Wim de Vries
Mail: kantine@dtafortius.nl

Beheerder adverteerders: VACANT
Mail: info@dtafortius.nl

VERTROUWENSCONTACTPERSOON

VertrouwensContactPersoon: Patty Roozeboom
Mail: vcp@dtafortius.nl

VertrouwensContactPersoon

Patty Roozeboom is er voor alle leden binnen de club voor een eerste opvang, advies of doorverwijzing in geval van ongewenst gedrag binnen de club. Dit kan o.a. zijn pesten, misbruik van machtsverhoudingen, discriminatie en seksuele intimidatie.

De gesprekken zijn uiteraard vertrouwelijk.

Tevens houdt de VCP zich bezig met het opstellen en uitvoeren van preventief beleid en adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur. De VCP behandelt en bemiddelt niet zelf bij meldingen.

De VCP is te bereiken via:

Mail: vcp@dtafortius.nl
Telefoon:
06 – 4506.1930
Lockernummer 31 in de redactiekamer van het clubgebouw