Bestuur DTA Fortius

Bij wie moet u zijn

Hoofdbestuur DTA Fortius

 

Voorzitter: Kick Pullen – bestuur@dtafortius.nl
Penningmeester: Ron van Eijndthoven – bestuur@dtafortius.nl
Secretaris: Rob Veenendaal – bestuur@dtafortius.nl

Wedstrijd secretaris senioren: Wim de Vries – 06-1547.7445 – senioren@dtafortius.nl

Commissielid technische zaken: Hans de Haan – info@dtafortius.nl
Commissielid kleding & materialen: Wim van Hulzen – info@dtafortius.nl

Jeugdzaken & technische zaken: Peter Kost – jeugd@dtafortius.nl
Jeugdzaken:
Kwame Cruden – jeugd@dtafortius.nl

Jeugdbestuur DTA Fortius


Jeugd Commissie:

Mail: jeugd@dtafortius.nl

Jeugd wedstrijd secretariaat:
Mail: jeugd@dtafortius.nl

Toernooi commissie:
Mail: toernooi@dtafortius.nl

Overige medewerkers

Commissielid ledenadministratie & contributie: Danny Mosch & Martin van der Rijt
ledenadministratie@dtafortius.nl

Website: Ron de Wit
Mail: website@dtafortius.nl

Inkoop kantine: Ron de Wit
Mail: kantine@dtafortius.nl

Beheerder adverteerders: Rob Veenendaal
Mail: adverteren@dtafortius.nl

VERTROUWENSCONTACTPERSOON

 

VertrouwensContactPersoon: Patty Roozeboom
Mail: vcp@dtafortius.nl

VertrouwensContactPersoon

Patty Roozeboom is er voor alle leden binnen de club voor een eerste opvang, advies of doorverwijzing in geval van ongewenst gedrag binnen de club. Dit kan o.a. zijn pesten, misbruik van machtsverhoudingen, discriminatie en seksuele intimidatie.

De gesprekken zijn uiteraard vertrouwelijk.

Tevens houdt de VCP zich bezig met het opstellen en uitvoeren van preventief beleid en adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur. De VCP behandelt en bemiddelt niet zelf bij meldingen.

De VCP is te bereiken via:

Mail: vcp@dtafortius.nl
Telefoon:
06 – 4506.1930
Lockernummer 31 in de redactiekamer van het clubgebouw