Contributie

a.s.v. DTA Fortius

Contributie DTA Fortius

 

Seizoen 2022 – 2023

Senioren: info: ledenadministratie@dtafortius.nl

Dames: info: ledenadministratie@dtafortius.nl

Zaal: info: ledenadministratie@dtafortius.nl  per lid, (minimaal 8 spelers per team)

Het lidmaatschap loopt gelijk met het boekjaar van de vereniging: 1 juni tot en met 31 mei.

CONTRIBUTIE INNING
De contributie wordt geint door NIKKI. Van hen ontvangt u een mail met informatie over de manieren van betalen

BETALINGSTERMIJN EN SANCTIES
De contributie dient vóór 1 september te worden overgemaakt. Betalingen 1 oktober worden verhoogd met € 50,00 administratie kosten.
Het Bestuur houdt zich het recht voor leden die 1 oktober niet aan de verplichting hebben voldaan uit te sluiten voor trainingen en wedstrijden.

JEUGDSPORTFONDS
Gezinnen uit Amsterdam met een minima inkomen kunnen gebruik maken van het jeugdsportfonds. Aanvragen kunnen alleen online gedaan worden door een intermediair (o.a. docent, jeugdhulpverlener, sportbuurtcoach, maatschappelijk werker).
In de bijlage de spelregels van het jeugdsportfonds zodat u kunt kijken of u hier gebruik van kunt maken.

De volgende gegevens zijn belangrijk voor de aanvraag:
Naam sportclub: DTA Fortius
Plaats club: Amsterdam
Emailadres: ledenadministratie@dtafortius.nl

BELANGRIJKE INFORMATIE LIDMAATSCHAP

Lees ook dit
Worddocument